Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού στα τηλέφωνα
Τηλ. ιατρείου: 210 6777797
Κιν.: 6944 314712

e- mail: info@hatzimanolis.gr

Ιατρείο & Κλινική κεφαλής και τραχήλου στο Δ.Θ.Κ.Α. Υγεία

Ιατρείο

Το ιατρείου του ΩΡΛ - χειρουργού κεφαλής και τραχήλου, Δρ. Εμμανουήλ Χατζημανώλη, βρίσκεται στην περιοχή των Αμπελοκήπων, Κηφισίας 69 (πολύ κοντά στο ξενοδοχείο President).

Ο γιατρός δέχεται εκεί κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, 18.00 - 20.00.

Τηλέφωνο για ραντεβού: 210 67 77 797.

Επίσης, τα πρωινά δέχεται στο γραφείο του στο ΥΓΕΙΑ, κατόπιν ραντεβού.

[GoogleMap]


Κλινική κεφαλής και τραχήλου στο Δ.Θ.Κ.Α. Υγεία

Διευθυντής: Δρ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ
Αναπληρωτής Διευθυντής: Δρ. ΣΠΥΡΟΣ ΔΑΒΡΗΣ
Επιμελητές: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΙΠΠΑΣ, ΖΗΝΟΒΙΑ ΑΛΑΤΖΙΔΟΥ
Γραμματέας: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
3ος όροφος, γραφείο 303. Τηλ. 210 68 67 321

Οι δραστηριότητες της κλινικής καλύπτουν όλο το φάσμα των εξετάσεων και χειρουργικών επεμβάσεων της περιοχής κεφαλής και τραχήλου υποστηριζόμενων όπου υπάρχει ανάγκη από υψηλής εξειδίκευσης συναδέλφους συναφών ειδικοτήτων (Γναθοχειρουργούς – Πλαστικούς χειρουργούς – Νευροχειρουργούς κ.λ.π.). Τον τομέα της αναισθησιολογίας καλύπτει η κ. Σαμπατακάκη Άννα η οποία είναι μεγάλης εμπειρίας και υψηλής εξειδίκευσης αναισθησιολόγος στη χειρουργική κεφαλής και τραχήλου.

Χειρουργικές επεμβάσεις

Αναλυτικότερα η κλινική καλύπτει όλο το εύρος των ωτοχειρουργικών επεμβάσεων:

Τυμπανοπλαστικές όλων των τύπων, αντιμετώπιση χολοστεατωμάτων και των πλέον εκτεταμένων και των επιπλοκών αυτών, συγγενών διαμαρτιών της διάπλασης (ατρησίες έξω ακουστικού πόρου, συγγενή χολοστεατώματα κ.λ.π.), και τη χειρουργική αποκατάσταση της ωτοσκλήρυνσης του αναβολέα. Επίσης, είναι σε θέση να εφαρμόζει κοχλιακά εμφυτεύματα και εμφυτευόμενα ακουστικά βαρηκοΐας.

Ένας άλλος τομέας που εξειδικεύεται η κλινική είναι η χειρουργική της βάσης του κρανίου (ακουστικό νευρίνωμα, παραγαγγλιώματα, νευρινώματα του τριδύμου, χολοστεατώματα της κορυφής του λιθοειδούς κ.λ.π.)

Ωτοχειρουργική επέμβαση
Ωτοχειρουργική επέμβαση

Στην περιοχή της ρινός και των παραρρινίων αντιμετωπίζει όλες τις καλοήθεις και κακοήθεις παθήσεις της περιοχής. Εφαρμόζει την ενδοσκοπική χειρουργική με τη χρήση των τελειότερων και πλέον σύγχρονων συσκευών και εργαλείων (πολυποδοφάγο, σύστημα πλοήγησης - navigation system) αντιμετωπίζοντας πολύποδες ρινός, χρόνιες και οξείες φλεγμονώδεις παθήσεις των παραρρινίων, βλεννογονοκήλες κ.λ.π. Ενδοσκοπική αντιμετώπιση ορισμένων εντοπίσεων και τύπων καλοήθων και κακοήθων νεοπλασμάτων. Ενδοσκοπική αντιμετώπιση της ρινορραγίας και της εγκεφαλονωτιαίας ρινόρροιας καθώς και των παθήσεων του δακρυϊκού ασκού (ασκορρινοστομία). Επίσης ενδοσκοπική αντιμετώπιση του εξόφθαλμου με τη συνεργασία εξειδικευμένου χειρουργού του κόγχου. Αποσυμπίεση του οπτικού νεύρου και σε συνεργασία με νευροχειρουργό διασφηνοειδική, ενδοσκοπική προσπέλαση των αδενωμάτων της υπόφυσης.

Ενδοσκοπική επέμβαση με τη χρήση Navigation
Ενδοσκοπική επέμβαση με τη χρήση Navigation

Σε περιπτώσεις πέραν των ορίων της ενδοσκοπικής χειρουργικής εφαρμόζονται εξωτερικές προσπελάσεις της ρινός και των παραρρινίων κοιλοτήτων όπως μετωπο – σφηνο – ηθμοειδεκτομές, ριζική ανάτρηση του ιγμόρειου, οστεοπλαστική του μετωπιαίου κόλπου, πλάγια ρινοτομία, γναθεκτομή άνω γνάθου, midfacial degloving. Με τις προσπελάσεις αυτές αντιμετωπίζονται ειδικές περιπτώσεις ιδιαίτερα εκτεταμένων εξεργασιών.

Η χρήση των ακτίνων Laser (CO2 Laser) έχει ευρεία εφαρμογή στην περιοχή της κεφαλής και του τραχήλου. Ιδιαίτερα επισημαίνουμε την εφαρμογή τους στους καλοήθεις και κακοήθεις όγκους του λάρυγγα και υποφάρυγγα. Σήμερα είμαστε σε θέση με τη βοήθεια των ακτίνων Laser να αφαιρούμε όγκους που παλαιότερα απαιτούσαν τη θυσία του λάρυγγα, περιορίζοντας την άκρως ακρωτηριαστική επέμβαση της λαρυγγεκτομής σε ελάχιστα περιστατικά.

Συσκευή ακτίνων Laser
Συσκευή ακτίνων Laser

Ιδιαίτερα θα θέλαμε να επισημάνουμε τις επιδόσεις της κλινικής μας στην αντιμετώπιση των κακοήθων όγκων της κεφαλής και του τραχήλου. Με τη συνεργασία ειδικών συναδέλφων (Πλαστικών και Γναθοχειρουργών) για την αισθητική και λειτουργική αποκατάσταση των δημιουργούμενων ελλειμμάτων κατά την εκτομή και των πλέον εκτεταμένων νεοπλασιών αφενός και αφετέρου με την παρέμβαση υψηλής εξειδίκευσης Ογκολόγων και Ακτινοθεραπευτών επιτυγχάνουμε ένα υψηλό ποσοστό επιτυχούς αντιμετώπισης των όγκων της περιοχής κεφαλής και τραχήλου.

Στις εξειδικευμένες δραστηριότητες της κλινικής θα πρέπει να αναφερθεί και η χειρουργική του θυρεοειδούς και των παραθυρεοειδών με τη χρήση διεγχειρητικού monitoring των κάτω λαρυγγικών νεύρων, όπως επίσης και η αντιμετώπιση των επιπλοκών των εγχειρήσεων αυτών που μας παραπέμπονται.

Νευροδιεγέρτης
Νευροδιεγέρτης

Συγκεκριμένα, η μονόπλευρη παράλυση που δεν αντιρροπείται, με επιμονή του βράγχους φωνής και πιθανώς των εισροφήσεων, αντιμετωπίζεται με θυρεοπλαστική ενώ η αμφοτερόπλευρη παράλυση αντιμετωπίζεται με οπίσθια χορδεκτομή με τη χρήση CO2 Laser. Η ως άνω επέμβαση απαιτεί συνήθως μία μόνο ημέρα νοσηλείας και εξασφαλίζει ικανοποιητική αναπνοή και φώνηση.

Τοποθέτηση ειδικής πρόσθεσης σε περίπτωση παράλυσης φωνητικής χορδής.

Ωπισθία χορδεκτομή με Laser, σε αμφωτερόπλευρη παράλυση των φωνητικών χορδών.

Τέλος θα πρέπει να αναφερθούμε και στη χειρουργική των σιελογόνων αδένων. Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις των όγκων της παρωτίδας στις οποίες γίνεται παρασκευή και διατήρηση του προσωπικού νεύρου με τη βοήθεια ειδικών συσκευών διεγχειρητικής ανίχνευσης του νεύρου. Επίσης με τη βοήθεια υπερσύγχρονων και ιδιαίτερα λεπτών ενδοσκοπίων (σιαλαδενοσκόπια) έχουμε τη δυνατότητα να διερευνήσουμε τους εκφορητικούς πόρους της παρωτίδας για διαγνωστικούς αλλά και θεραπευτικούς σκοπούς (αφαίρεση σιελολίθων).

Σιαλενδοσκόπιο
Σιαλενδοσκόπιο

Η κλινική μας είναι πάντα έτοιμη και ανοικτή σε κάθε συνεργασία για την καλύτερη αντιμετώπιση κάθε είδους περιστατικού της κεφαλής και τραχήλου.

Τα γραφεία και τα εξωτερικά Ιατρεία της Κλινικής βρίσκονται στον 3ο όροφο του Νοσοκομείου, γραφείο 303.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού, μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά από τις 8.00 ως τις 16.00, στο τηλέφωνο 2106867321 των γραφείων της Κλινικής ή στο τηλέφωνο 2106867884 των εξωτερικών Ιατρείων.

Αρχή της σελίδας

ΤA ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

12 Μαϊου 2011

Συμμετοχή σε συνέδριο.

Ο ιατρός κ. ΧΑΤΖΗΜΑΝΏΛΗς στις 3,4,και 5 Ιουνίου 2011 θα συμμετάσχει στο 2ο διεθνές ΓΑΛΛΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Κ…

29 Απριλίου 2011

Συμμετοχή σε Συνέδριο!

Ο ιατρός Δρ. Χατζημανώλης, θα συμμετάσχει ως σχολιαστής στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογικής Απεικό…

29 Απριλίου 2011

Συμμετοχή σε Συνέδριο!

Η κλινική μας θα συμμετάσχει στις 01/12/2011 – 04/12/2011 στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας - Χειρουργ…

δείτε περισσότερα

ΞΕΡAΤΕ ΟΤΙ:

Προσοχή στη χρήση ακουστικών! Σε μεγάλη ένταση μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στον κοχλία. Συχνότερα θύματα είναι νεότερα άτομα 16 – 20 ετών (1:5).

Ο ένας στους τρεις Έλληνες παρουσιάζει στραβό ρινικό διάφραγμα που προκαλεί δυσχέρεια ρινικής αναπνοής ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με υπερτροφία των ρινικών κογχών.