Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού στα τηλέφωνα
Τηλ. ιατρείου: 210 6777797
Κιν.: 6944 314712

e- mail: info@hatzimanolis.gr

Προσωπικό σημείωμα του Δρ. Εμμανουήλ Γ. Χατζημανώλη

Η Ωτορινολαρυγγολογία σήμερα έχει ξεπεράσει τη διαγνωστική και θεραπευτική αντιμετώπιση των κλασικών πεδίων της μύτης, ωτών και λάρυγγα και έχει επεκταθεί σε όλη την περιοχή της κεφαλής και του τραχήλου. Παράλληλα, οι εξελίξεις στην τεχνολογία που αφορούν τόσο τα διαγνωστικά όσο και τα θεραπευτικά μέσα έχουν ανοίξει απίστευτους ορίζοντες σε μια περιοχή τόσο ευαίσθητη και πολύπλοκη όπως είναι η κεφαλή και ο τράχηλος. Έτσι, με τη βοήθεια των σύγχρονων απεικονιστικών μεθόδων, όπως η αξονική τομογραφία (C.T.), η μαγνητική τομογραφία (M.R.I.), οι υπέρηχοι (U/S) και διαφόρων τύπων αγγειογραφίες PET SCAN, είναι δυνατόν με μεγάλη ακρίβεια να καθοριστεί η θέση, η έκταση και η σχέση με τους γειτονικούς ιστούς της οποιαδήποτε παθολογίας. Επίσης, μας δίνουν σημαντικές πληροφορίες για τη φύση του όγκου προσανατολίζοντας τη διαγνωστική μας σκέψη.

Τέλος, οι εξελίξεις στους διάφορους τύπους των ενδοσκοπίων και της βιντεοκαταγραφής μας παρέχουν την άνεση της διείσδυσης και της διερεύνησης δυσπρόσιτων περιοχών του κρανίου όπως η μύτη και οι παρραρίνιες κοιλότητες, ο ρινοφάρυγγας, ο υποφάρυγγας και ο λάρυγγας.

Δρ. Εμμανουήλ Γ. Χατζημανώλης

Προχωρώντας στη θεραπευτική αντιμετώπιση θα πρέπει και εδώ να αναφερθούμε στην έξοχη τεχνολογία που διαθέτουμε σήμερα. Ενδοσκοπική χειρουργική με συστήματα διεγχειρητικής πλοήγησης, σύγχρονα μικροσκόπια, ακτίνες Laser, υπέρηχοι, ραδιοσυχνότητες, νευροδιεγέρτες για τη διεγχειρητική παρακολούθηση και ανίχνευση των νεύρων και τα υπερσύγχρονα ακτινοθεραυπευτικά κέντρα για τις περιπτώσεις κακοηθειών, συνθέτουν το σύγχρονο οπλοστάσιο του χειρουργού της κεφαλής και του τραχήλου. Δε θα πρέπει βέβαια να παραλείψουμε να αναφερθούμε στην απαραίτητη συνεργασία με άλλους ειδικούς της περιοχής, στις περιπτώσεις πολύπλοκων ογκολογικών περιστατικών όπου εκτεταμένες εκτομές απαιτούν αισθητική και λειτουργική αποκατάσταση. Αυτοί είναι οι πλαστικοί χειρουργοί, οι γναθοχειρουργοί και οι νευροχειρουργοί.

Η αποτελεσματική ψυχική στήριξη του ασθενούς είναι, κατά την άποψή μου, κεφαλαιώδους σημασίας για την επιτυχή πορεία της θεραπείας

Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ ιδιαιτέρως στους ογκολόγους χημειοθεραπευτές και ακτινοθεραπευτές, όσον αφορά στην τεράστια συμβολή τους στην επιτυχή αντιμετώπιση των ογκολογικών περιστατικών. Η διαχείριση τέτοιων περιστατικών, εκτός από την υψηλή εξειδίκευση και εμπειρία του ιατρού, προϋποθέτει και τη δραστηριοποίησή του σε κέντρα όπου του παρέχονται όλες οι αναφερθείσες δυνατότητες.

Έχω την τύχη να προΐσταμαι της κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου στο Δ.Κ.Θ.Α. «ΥΓΕΙΑ» το οποίο παρέχει όλες τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις σε υψηλό επίπεδο, εφάμιλλο μεγάλων κέντρων του εξωτερικού (βλέπε ανάλογη σελίδα).

Θα ήθελα να κλείσω αυτό το σημείωμα, τονίζοντας την πεποίθησή μου ότι όλα αυτά αποκτούν ιδιαίτερη αξία όταν συνοδεύονται από την ανάλογη ανθρώπινη συμπεριφορά. Σε όλη μου την διαδρομή κατέβαλλα ιδιαίτερη προσπάθεια εκτός την εμπιστοσύνη του ασθενούς σαν ειδικός ιατρός, να κερδίσω και την ψυχή του. Η αποτελεσματική ψυχική στήριξή του είναι, κατά την άποψή μου, κεφαλαιώδους σημασίας για την επιτυχή πορεία της θεραπείας.

Βιογραφικό σημείωμα

Του Ιατρού Δρ. Εμμανουήλ Γ. Χατζημανώλη
Ωτορινολαρυγγολόγου - Χειρουργού Κεφαλής και Τραχήλου

Δρ. Εμμανουήλ Γ. Χατζημανώλη

Γεννήθηκα στην Αθήνα και μεγάλωσα στο Ηράκλειο της Κρήτης όπου και τελείωσα τις γυμνασιακές μου σπουδές στο Α΄ Γυμνάσιο Αρρένων. Συνέχισα τις Πανεπιστημιακές μου σπουδές στην Ιατρική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από όπου αποφοίτησα τον Ιούνιο του 1973. Αφού υπηρέτησα την στρατιωτική μου θητεία και την υποχρέωση υπαίθρου στο Αγροτικό Ιατρείο Κορφών Ηρακλείου Κρήτης, ξεκίνησα την ειδικότητά μου στο Τζάνειο Νοσοκομείο, στην χειρουργική κλινική υπό τον Γ. Αυλάμη για περισσότερο από ένα χρόνο. Εκεί είχα την τύχη να διδαχθώ από ένα διακεκριμένο χειρουργό της εποχής εκείνης τις αρχές της γενικής χειρουργικής και την αντιμετώπιση και ρύθμιση του βαριά χειρουργημένου ασθενούς, εμπειρία που με συνόδευσε και με βοήθησε καταλυτικά στην υπόλοιπη χειρουργική μου πορεία.

Τον Οκτώβριο του 1976 διορίσθηκα στην Ωτορινολαρυγγολογική κλινική του Ν.Ε.Ε.Σ υπό την διεύθυνση του Καθ. Π. Νασούφη και εν συνεχεία του Καθ. Γ. Δοκιανάκη όπου ειδικεύθηκα στη Ωτορινολαρυγγολογία και Χειρουργική Κεφαλής και Τραχήλου. Στην κλινική αυτή υπηρέτησα μέχρι το 1999 (23 έτη) και πέρασα από όλες τις βαθμίδες της ιεραχίας μέχρι του βαθμού του αναπληρωτού διευθυντού. Κατά τη διάρκεια της θητείας μου στην κλινική αυτή είχα την εξαιρετική τύχη να έχω σαν δάσκαλο και καθοδηγητή μου τον διακεκριμένο χειρουργό κεφαλής και τραχήλου Καθ. Κ. Γ. Δοκιανάκη. Μου δόθηκε η ευκαιρία να αποκτήσω πλουσιότατη εμπειρία πάνω σε όλους τους τομείς της υποδειγματικής λειτουργίας της κλινικής αυτής. Όλο το διάστημα αυτό παρακολουθούσαμε στενά όλες τις εξελίξεις της ειδικότητάς μας συμμετέχοντας σε σημαντικό αριθμό συνεδρίων και μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων σε μεγάλα πρωτοπόρα κέντρα του εξωτερικού, εφαρμόζοντας εν συνεχεία με μεγάλη επιτυχία και συνέπεια τις νέες τεχνικές. Με τον τρόπο αυτό έχω την πεποίθηση ότι συμβάλαμε αποφασιστικά στη μείωση του αριθμού των ασθενών που κατέφευγαν στο εξωτερικό. Ιδιαίτερα αυτό αφορούσε την χειρουργική της βάσεως του κρανίου και των όγκων της γεφυροπαρεγκεφαλιδικής γωνίας (ακουστικό νευρίνωμα, ρινοϊνωμα, όγκοι του γναθοφαρυγγικού διαστήματος κ.λ.π.).

Επίσης η κλινική μας υπήρξε πρωτοπόρος στην εφαρμογή κοχλιακών εμφυτευμάτων που αποτελούν την τελευταία λέξη αλλά και την κορωνίδα των ωτοχειρουργικών επεμβάσεων.

Το καλοκαίρι του 1999 εξελέγην στην θέση του διευθυντού της Ωτορινολαρυγγολογικής κλινικής του Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών. Η κλινική αυτή δίνει πλήρη ειδικότητα σε πέντε ειδικευόμενους Ιατρούς.

Δύο χρόνια (2001) μετά μετακινήθηκα στην νεοϊδρυθείσα τότε Ωτορινολαρυγγολογική κλινική χειρουργικής κεφαλής και τραχήλου του Νοσοκομείου «Ερρίκος Ντυνάν» όπου παρέμεινα για περισσότερο από έξι χρόνια. Η πλούσια και υπερσύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή της κλινικής αυτής μου έδωσε την δυνατότητα πέραν των συμβατικών χειρουργικών τεχνικών να εφαρμόσω νέες χειρουργικές τεχνικές. Η χρήση των ακτίνων Laser(CO2, Nd-Yag) στην ρινική κοιλότητα, στο στοματοφάρυγγα αλλά ιδιαίτερα στον λάρυγγα μας δίνει την δυνατότητα αφαίρεσης ακόμη και εκτεταμένων επεξεργασιών, ώστε να είναι εφικτή η αποτροπή μεγάλου αριθμού ακρωτηριαστικών επεμβάσεων (λαρυγγεκτομών κ.λ.π.). Επίσης, εφάρμοσα την ενδοσκοπική χειρουργική των παραρρινίων με την βοήθεια συστήματος πλοήγησης (navigation system). Η ως άνω τεχνική δίνει την δυνατότητα αντιμετώπισης εκτεταμένων φλεγμονωδών αλλά και νεοπλασματικών επεξεργασιών των παραρρινίων χωρίς την ανάγκη εξωτερικής προσπέλασης που είναι ιδιαίτερα τραυματική καταλείπουσα εκτεταμένες και δύσμορφες ουλές.

Από τον Ιούλιο του 2007 διευθύνω την κλινική Κεφαλής και Τραχήλου του ΔΘΚΑ «ΥΓΕΙΑ». Έχω την τύχη η κλινική να στελεχώνεται από εξαιρετικούς συναδέλφους και να πλαισιώνεται από υψηλής εξειδίκευσης συναδέλφους συναφών ειδικοτήτων (πλαστικό Χειρουργό και Γναθοχειρουργό).

Επιστημονική δραστηριότητα

Μέχρι σήμερα έχω συμμετάσχει με ανακοινώσεις, ομιλίες, στρογγύλες τράπεζες, ταινίες και poster σε 102 συνέδρια και λοιπές επιστημονικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αναλυτικότερα παρουσίασα 181 ανακοινώσεις οι περισσότερες των οποίων δημοσιεύθηκαν αυτούσιες στα πρακτικά των συνεδρίων και μερικές σε Ελληνικά και ξένα περιοδικά. Επίσης παρουσίασα 32 εργασίες υπό μορφήν ανηρτημένων ανακοινώσεων, 17 ταινίες super 8 και 16, 21 video και CD. Συμμετείχα ως εισηγητής σε 43 στρογγύλες τράπεζες και σε 7 ως συντονιστής. Τέλος έχω πάρει μέρος σε διάφορες επιστημονικές εκδηλώσεις με ομιλίες και διαλέξεις.

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

Έχω δημοσιεύσει 15 εργασίες σε ελληνικά και 9 σε ξένα περιοδικά. Η εργασία μου «Missbidugen der erten Kiementurche und des Nervus Facialis» συμπεριελήφθη στο σύγγραμμα «SPEICHELDUSEN KRANKHEITEN» του Καθηγητή A. Miehlke, τo 1984 σελ. 76.

Εκπαιδευτικό έργο

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου σε δημόσια νοσοκομεία συμμετείχα ενεργά στην εκπαίδευση των ειδικευομένων τόσο στο θεωρητικό όσο και το πρακτικό μέρος (διαγνωστική προσέγγιση του ασθενούς και χειρουργική θεραπεία). Ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της θητείας μου στο Λαϊκό Νοσοκομείο είχα την ευθύνη της χορήγησης πλήρους ειδικότητας σε πέντε ειδικευόμενους.

Μετείχα σε ένα μεγάλο αριθμό μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων και μαθημάτων με ομιλίες και στρογγυλές τράπεζες.

Δίδαξα το μάθημα της Ωτορινολαρυγγολογίας σε σχολές αδελφών νοσοκόμων επί σειρά ετών (ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΕΙΟΣ μέση επαγγελματική νοσηλευτική σχολή –πρόγραμμα ταχύρυθμης εκπαίδευσης αδελφών νοσοκόμων Ν.Ε.Ε.Σ. – Μέση τεχνική επαγγελματική νοσηλευτική σχολή Ε.Ε.Σ.).

Τέλος, συμμετείχα επί σειρά ετών στο ετήσιο πρόγραμμα μαθημάτων των ειδικευομένων της Πανεπιστημιακής Ωτορινολαρυγγολογικής κλινικής.

Διδακτορική διατριβή

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου στην Ωτορινολαρυγγολογική κλινική του Ν.Ε.Ε.Σ. επεξεργάσθηκα για διδακτορική διατριβή το θέμα "ΟΙ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΡΑΓΧΙΑΚΗΣ ΣΧΙΣΜΗΣ". Εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα από πλευράς θεωρητικής και διαγνωστικής, αλλά ιδιαίτερα χειρουργικής. Αυτό οφείλεται στη σχέση των ανωμαλιών αυτών με τα μεγάλα αγγεία του τραχήλου, το προσωπικό νεύρο και το μέσον ούς. Η διατριβή παρουσιάσθηκε και ενεκρίθη το 1984.

Επιστημονικές εταιρείες

  1. Ελληνική Ωτορινολαρυγγολογική εταιρεία με έδρα την Αθήνα. Στην Εταιρεία αυτή συμμετέχω από το 1978. Έχω εκλεγεί δύο φορές στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας, τη δεύτερη φορά σαν ταμίας και αναπληρωτής διευθυντής σύνταξης του περιοδικού της εταιρείας «Ελληνική Ωτορινολαρυγγολογία».
  2. Πανελλήνια εταιρεία Ωτορινολαρυγγολογίας και χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου. Έχω εκλεγεί δύο φορές στο διοικητικό συμβούλιο (ειδικός γραμματεύς).
  3. Παγγερμανική εταιρεία Ωτορινολαρυγγολογίας και χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου με έδρα την Βόννη. Στην εταιρία συμμετέχω από το 1982.
  4. Ελληνική εταιρεία απνοιών και άλλων διαταραχών του ύπνου. Είμαι ιδρυτικό μέλος.
  5. Είμαι μέλος της Ελληνικής Ρινολογικής εταιρείας.

Αρχή της σελίδας

ΤA ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

12 Μαϊου 2011

Συμμετοχή σε συνέδριο.

Ο ιατρός κ. ΧΑΤΖΗΜΑΝΏΛΗς στις 3,4,και 5 Ιουνίου 2011 θα συμμετάσχει στο 2ο διεθνές ΓΑΛΛΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Κ…

29 Απριλίου 2011

Συμμετοχή σε Συνέδριο!

Ο ιατρός Δρ. Χατζημανώλης, θα συμμετάσχει ως σχολιαστής στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογικής Απεικό…

29 Απριλίου 2011

Συμμετοχή σε Συνέδριο!

Η κλινική μας θα συμμετάσχει στις 01/12/2011 – 04/12/2011 στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας - Χειρουργ…

δείτε περισσότερα

ΞΕΡAΤΕ ΟΤΙ:

Το 24% των ανδρών ταλαιπωρείται από υπνική άπνοια, καθώς επίσης και το 9% των γυναικών από 30 έως 65 ετών.

Το κάπνισμα, το αλκοόλ ή και τα δύο, αποτελούν τους βασικούς παράγοντες εκδήλωσης καρκίνου της στοματικής κοιλότητας, φάρυγγα και λάρυγγα στο δυτικό κόσμο.